หน้าแรก | การลงประกาศโฆษณา | ตัวอย่างฟอร์มประกาศต่างๆ | แผนที่เส้นทางมา น.ส.พ. สายกลาง | ที่ตั้ง

ตรวจสอบประกาศ | คณะผู้ดำเนินงาน | แจ้งปัญหาการให้บริการ |


 ข่าวเที่ยงตรง แนวสร้างสรรค์ บริการทันใจ ราคาโบราณ

****************

บริการรับลงโฆษณา   ประกาศต่างๆ   จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท    แจ้งให้ชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง   เลิกห้าง   เลิกบริษัท    ควบบริษัท   ลดทุนงบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด(มหาชน)    ประกาศจ่ายเงินปันผล   ย้ายที่ทำการ   ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร     ประกาศให้ลูกค้ามารับสิ่งของที่ซ่อม   ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้ฯลฯหน้าแรก | การลงประกาศโฆษณา | ตัวอย่างฟอร์มประกาศต่างๆ | แผนที่เส้นทางมา น.ส.พ. สายกลาง | ที่ตั้ง
ตรวจสอบประกาศ | คณะผู้ดำเนินงาน | แจ้งปัญหาการให้บริการ |

* ติดต่อ หนังสือพิมพ์ สายกลาง สาขา พุทธมณฑล โทร. 02-8131414-9   แฟกซ์. 02-8131411 ถึง 3
* ติดต่อ หนังสือพิมพ์ สายกลาง สาขา ปิ่นเกล้า โทร. 02-4230316-7   02-4243942   02-4331328  แฟกซ์. 02-4337787 ถึง 8   Email: info@saiklang.com