Back to Top


รับลงประกาศหนังสือพิมพ์ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ/วิสามัญ งบดุลบริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผล เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายที่ตั้งสำนักงาเลิกบริษัท


ท่านที่ประสงค์ลงประกาศ ทางหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เฉพาะฉบับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่มีฉบับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรับลงประกาศล่วงหน้าหนึ่งวัน กรุณาตรวจสอบวันที่ท่านต้องการลงประกาศก่อน และส่งเอกสารพร้อมหลักฐานโอนเงินชำระมาที่อีเมล info@saiklang.com

สำหรับท่านที่ประสงค์ลงประกาศอื่นๆที่ไม่ใช่ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รบกวนคุณลูกค้าส่งเฉพาะตัวประกาศให้เจ้าหน้าที่ดูก่อน โดยยังไม่ต้องโอนเงินชำระ
ขั้นตอนลงประกาศ


1. พิมพ์จดหมายเชิญประชุมหรือลงประกาศที่ท่านต้องการลงโฆษณา ตัวอักษรที่พิมพ์ควรมีขนาด 16 ขึ้นไป เพื่อความชัดเจนและสวยงาม (ตัวอย่างแบบฟอร์มคลิก)


2. ชำระเงินค่าประกาศตามบัญชีที่ระบุไว้

อัตราค่าลงประกาศ

บริษัท (จำกัด) ลง 1 วัน ราคา 200 บาท (ราคารวม vat แล้ว) ต่อ 1 แผ่น A4 หรือ หากต้องการให้จัดส่งแบบด่วน ems เพิ่ม 50 บาท ต่อ 1 แผ่น A4


บริษัท มหาชน (จำกัด) ลง 3 วัน ราคา 500 บาท (ราคารวม vat แล้ว) ต่อ 1 แผ่น A4

หรือ หากต้องการให้จัดส่งแบบด่วน ems เพิ่ม 50 บาท ต่อ 1 แผ่น A4โฆษณาหนังสือพิมพ์


3. เอกสารที่ต้องแนบมาในการลงประกาศมีดังนี้


- ตัวประกาศที่ต้องการลงประกาศ (ขนาด A4 แนวตั้ง) (โดยตัวประกาศจะถูกย่อลงในหนังสือพิมพ์)

- หลักฐานการชำระเงิน

- ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุ (สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา) ในการออกใบกำกับภาษี

- ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (หนังสือพิมพ์และใบกำกับภาษี จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนค่ะ)

- ชื่อ และเบอร์โทรติดต่อ ของผู้ลงประกาศ


4. ส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)      <<นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล>>


กรุณาส่งเอกสารก่อนเวลาบ่ายสองโมงตรง เพื่อท่านจะลงประกาศในฉบับของวันถัดไป


- ทาง e-mail : info@saiklang.com ท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันการลงประกาศ ภายใน 3 ชั่วโมง

(หากไม่ได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายในเวลาดังกล่าว กรุณาโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่เบอร์ (02) 4204965 ถึง 8

- ทาง fax : ที่เบอร์ (02) 4204255 หรื(02) 4204959 หลังจากส่ง fax แล้ว กรุณาโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่เบอร์ (02) 4204965 ถึง 8 เพื่อความถูกต้องของประกาศ

- ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน หนังสือพิมพ์สายกลาง พุทธมณฑลสาย 4
กฎและวาระเชิญประชุมต่างๆ

เพื่อความถูกต้องในการลงประกาศ


วาระการประชุม

  

การลงประกาศ

1.ประชุมสามัญประจำปี

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

2.ประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

3.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขาในจังหวัดเดียวกัน

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

4.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขาข้ามจังหวัด (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

5.ประชุมแก้ชื่อบริษัท (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

6.ประชุมเพิ่มทุน (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

7.ประชุมแก้ไขข้อบังคับ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

8.ประชุมแก้ไขวัตถุประสงค์ (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

9.การลดทุน (มติพิเศษ) มี 2 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1 ประชุมลดทุน

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมลดทุน (หลังจากลงทะเบียน)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

10 . เลิกบริษัท มี 3 ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1 ประชุมเลิก

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมเลิก (หลังจากลงทะเบียน)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ขั้นตอนที่ 2 การชำระบัญชี

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตัวอย่างหนังสือพิมพ์สายกลาง

โฆษณาหนังสือพิมพ์ขนาดของกรอบตัวประกาศในหนังสือพิมพ์ ขนาดอย่างน้อย 4.3 นิ้วx 6 นิ้ว
บริการรับลงประกาศทั่วประเทศ  โทร. 02-4204965 ถึง 8  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-5561424  อีเมล:  info@saiklang.com